Terms of service

DISTANCE SALES AGREEMENT

SIDES

This Distance Sales Agreement (“Contract”), bir tarafta 9370953360 Vergi Kimlik numarasıyla kayıtlı, Halaskargazi Caddesi, Sebat Apartmanı, No:74 Kat:5 Daire:10 Şişli/İstanbul adresinde bulunan, telefon numarası 0534 711 51 04 ve e-mail adresi museumofflorale@gmail.com olan Museum of  Florale ile diğer tarafta aşağıda bilgileri yer alan Alıcı arasında ___/___/2023 tarihinde akdedilmiştir.

Ad ve Soyad   :

TC Identification number :

Address:

Telefon No     :

E-mail             :

Museum of  Florale ve Alıcı, gerektiğinde tek olarak “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

THE SUBJECT OF THE CONTRACT

Sözleşme’nin konusu, Alıcı tarafından Museum of Florale’ye ait ve yalnızca Museum of Florale’nin ürünlerinin satışının yapıldığı www.museumofflorale.com (“Web site”) uzantılı İnternet Sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş vermesi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (“TKHK”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Regulations”) hükümleri çerçevesinde Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

SÖZLEŞME’NİN KURULMA ANI

İşbu Sözleşme, Alıcı ile Museum of Florale arasında Alıcı’nın satım alım sürecine ilişkin İnternet Sitesi üzerindeki satın alma prosedürlerini izleyip “Ödemeyi Onayla” seçeneğini tıkladıktan sonra, bildirmiş olduğu e-mail adresine gelen siparişin alınıp kabul edildiğini gösterir onay maili üzerine kurulmuş sayılacaktır.

ISSUES ON WHICH THE BUYER IS INFORMED IN PRIOR

Alıcı, Sözleşme’nin aşağıdaki hususlarda işbu Sözleşme kurulmadan önce Museum of Florale’nin İnternet Sitesi’nde yer alan ilgili tüm açıklamaları ve kendisine satış işlemleri esnasında iletilen ön bilgilendirme formunu okuyup inceleyerek bilgilendiğini kabul ve beyan eder.

 1. Museum of Florale’nin ticaret unvanı,
 2. Museum of Florale’nin iletişim bilgileri,
 3. Museum of Florale tarafından satışa sunulan ürünlerin museumofflorale.com adresli İnternet Sitesi’nden satılması esnasında takip edilen satış süreci ve bu süreçte meydana gelebilecek aksaklıkların düzeltilmesine ilişkin açıklamalar,
 4. Personal Data Protection Law No. 6698 (“GDPR”) kapsamında Alıcı’ya ait bilgilerin işlenmesi, kullanımı ve bu kapsamda Alıcı’dan alınacak izinlere ilişkin bilgiler ve takip edilecek prosedürler,
 5. Sözleşme’ye konu ürünlerin nitelikleri, ödeme araçları, ürünlerin Alıcı’ya teslim şekli, teslimat ücreti, ürünlerin her türlü vergiler dahil toplam fiyatı,
 6. Sözleşme ifası sırasında tarafların tabi oldukları yükümlülükler,
 7. Alıcı’nın TKHK hükümleri kapsamında sahip olduğu cayma hakkına ilişkin düzenlemeler,
 8. Alıcı tarafından cayma hakkı kullanılamayacak ürünlere ilişkin bilgiler,
 9. KVKK kapsamında takip edilecek prosedürler, gizlilik sürecine ilişkin usul ve esaslar,
 10. Sözleşme’den kaynaklanan uyuşmazlık halinde Alıcı’nın başvurabileceği hukuki yollara ilişkin bilgiler.

CONTRACT SUBJECT PRODUCT

 • Sözleşme konusu Ürün’ün,

Modeli/Rengi              :

Kumaşı                       :

Kişiselleştirme                        :

Ek Hizmetler              :

Aksesuarlar                 :

Teslim Adresi             :

Teslim Tarihi              :

Fiyat                            :

Model               

:

personalization  

:

Additional services    

:

Accessories

:

Teslimat Ücreti

:

Toplam (KDV Dahil)     

:

 

 • Alıcı, İnternet Sitesi üzerinden yukarıda detayları belirtilen Ürün’ü satın almış olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Ürün’ün kumaşı veya tasarımında Alıcı tarafından değişiklik yapılmak istenirse, Museum of Florale’nin kabulüne bağlı olması şartıyla, Museum of Florale tarafından belirlenen ek ücret karşılığında değişiklik yapılabilecektir.
 • Ürün’ün özel dikim olması sebebiyle işbu Sözleşme imzalandıktan sonra Alıcı ve Museum of Florale arasında video görüşme yapılarak Alıcı’nın beden ölçüleri alınmaktadır. Bu ölçüler alındıktan sonra Alıcı ile e-mail veya Whatsapp mesajı olarak paylaşılacaktır. Alıcı, e-mail veya mesaja itiraz edip değiştirmediği takdirde sonrasında Ürün’ün beden ölçülerine itiraz edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı’nın video görüşmede yanlış ölçü beyanında bulunması veya video görüşme yapmak istemediği için ölçülerini kendi paylaşması ve bu ölçülerin yanlış çıkması durumunda Museum of Florale’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Alıcı’nın beden ölçülerini sonradan değiştirmek istemesi halinde, Museum of Florale’nin kabulüne bağlı olması şartıyla, Museum of Florale tarafından belirlenen ek ücret karşılığında tadilat yapılabilecektir.

 • Ürün veya aksesuar, Alıcı’nın özel siparişi üzerine hazırlanan özel üretim olup makinelerde değil, insan eliyle üretilmektedir. Bu sebeple Ürün fotoğraflarda görülen ile birebir aynı olmayabilecektir, 1-2 cm’lik pay veya şekil değişikliği gibi ufak farklılıklar olabilecektir. Bu durum Alıcı tarafından kabul edilmiş olup Museum of Florale’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

TESLİM VE MUAYENE

 • Museum of Florale, Sözleşme konusu Ürün’ü, Alıcı’nın isteğine göre Museum of Florale Showroom’unda teslim edecek veya 5.maddede belirtilen adrese kargo ile gönderim sağlayacaktır.
 • Kargo ücretini, yurtiçi adreste Museum of Florale, yurtdışı adreste ise Alıcı karşılayacaktır. Yurtdışı adres gönderiminde ülkelerin belirlediği vergiler, Alıcı’ya aittir. Teslimat, Alıcı’ya veya Alıcı’nın belirttiği kişiye yapılacaktır.
 • Alıcı tarafından Ürün Alıcı haricinde başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluş bu Ürün’ü teslim almaz/kabul etmez ise bu sebepten dolayı Museum of Florale’nin herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır. Alıcı bu duruma ilişkin Museum of Florale’den herhangi bir talepte bulunamaz.
 • Alıcı, Ürün’ü kargo şirketinden teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün’de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün’ü kabul etmemek ve kargo firması yetkilisine Ürün’deki ayıba ilişkin tutanak tutturmakla yükümlüdür. Aksi halde Alıcı meydana gelen zarardan münferiden sorumlu olacaktır.
 • Alıcı’nın Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Museum of Florale’ye iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler Alıcı’ya ait olacaktır. Alıcı bu sorumluluğu yüklendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Sözleşme konusu Ürün’ün Alıcı’ya teslim edilebilmesi için işbu Sözleşme’nin Alıcı tarafından internet üzerindeki satış işlemi esnasında kabul edilmesi ve Ürün bedelinin Alıcı tarafından ödenmiş olması gerekmektedir. Herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez veya kredi kartı ile yapılan ödemelerde yapılan ödeme banka tarafından iptal edilir ise, Museum of Florale Ürün’ü teslim yükümlülüğünden kurtulmuş sayılır.
 • İşbu Sözleşme’nin 5.maddesinde belirtilen teslim tarihi Ürün’ün Museum of Florale Showroom’unda teslim alınabileceği veya Ürün’ün kargoya teslim edileceği tarihtir.
 • İşbu Sözleşme’nin 5. maddesinde taahhüt edilen teslim tarihinde, Ürün’ün ham maddesi tedariğinde veya hassas kumaşların dikiminde yaşanabilecek aksilikler gibi Museum of Florale’nin iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri sonucunda gecikme olması mümkündür. Alıcı, gecikme olabileceğini kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Museum of Florale de bu gecikmenin en fazla 30 gün olacağını ve bu durumu derhal Alıcı’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Alıcı, Ürün’ü teslim aldığında işbu Sözleşme’de belirtilen özelliklerde olup olmadığını ve herhangi bir ayıp bulunup bulunmadığını muayene ve kontrol edecektir. Alıcı, Ürün’de ayıp bulunması halinde; Ürün’ü teslim aldığı tarihten itibaren en geç 3 (üç) gün içinde Museum of Florale’ye yazılı olarak bildirecektir. Museum of Florale, ayıplı Ürün’ü makul süre içinde alacak ve ayıbın türüne göre Ürün’deki ayıbı giderecek ya da Ürün’ü değiştirecektir.
 • Museum of Florale, Ürün’ün tesliminin imkansızlaştığı hallerde bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Yönetmelik hükümleri uyarınca Alıcı’ya bildirir. Bu takdirde Alıcı, siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu Ürün’ün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın bu durumda siparişi iptal etmesi halinde ödenen bedel ve varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeler, Alıcı’nın Museum of Florale’ye bildirim tarihinden itibaren en geç on dört (14) gün içinde Museum of  Florale tarafından iade edilecektir.
 • Museum of Florale tarafından Ürün’ünün Alıcı’ya tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişiler tarafından haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması sebebiyle ilgili banka veya finans kuruluşunun Ürün bedelini Museum of Florale’ye ödememesi halinde Alıcı teslim aldığı Ürün’ü Museum of  Florale’ye iade etmekle yükümlüdür.

           PAYMENT

           • İşbu Sözleşme’nin 5.maddesinde belirtilen Ürün’ün bedeline KDV dahildir.
           • Alıcı, Sözleşme bedelini İnternet Sitesi üzerinden havale veya kredi kartı ile peşin olarak ödeyecektir.
           • Ödeme peşin ya da kredi kartı ile yapılacağı için gecikme faizi uygulanmayacaktır.

             CAYMA HAKKI VE İADE

             • TKHK ve Yönetmelik hükümleri gereğince Alıcı, Museum of Florale’den satın almış olduğu Ürün’e ilişkin herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin 14 (on dört) gün içerisinde sözleşmeden cayma hakkını kullanabilecektir. Ancak Yönetmeliğin 15.maddesinde belirtildiği üzere, mesafeli sözleşmelerde tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı geçerli değildir. İşbu Sözleşme’deki Ürün, Alıcı’nın beden ölçülerine göre özel olarak hazırlandığı için de cayma hakkı bulunmamaktadır.
             • Alıcı’nın Ürün’ü teslim almasından itibaren 3 (üç) gün geçmesi ve Alıcı tarafından herhangi bir ayıp olduğu bildirilmediği durumda, Ürün’ün iadesi veya değişimi yapılamamaktadır.
             • Alıcı, Ürün’ü teslim aldıktan sonra olağan gözden geçirme dışında giydiği durumda, Ürün’ün ayıplı olduğu iddia edilse dahi, Ürün’ün iadesi veya değişimi yapılamamaktadır.

             PROTECTION OF PERSONAL DATA

             Alıcı Museum of Florale’nin İnternet Sitesi'nde yayınlamış olduğu “Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası”nı okuduğunu ve anladığını kabul ve beyan eder. Alıcı’nın kişisel verileri, Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası uyarınca KVKK m.5/2-c’de belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” işleme amacı kapsamında işlenecektir. Museum of Florale, Alıcı’nın kişisel verilerini işlerken KVKK ve ikincil mevzuattaki ilkelere uygun davrandığını, gerekli teknik ve idari tedbirleri aldığını kabul ve beyan eder.

             FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN BİLDİRİMLER

             • Alıcı, İnternet Sitesi’nin parçası olarak sunulan bütün materyal ve içerikteki telif hakkının, ticari markalarının ve diğer bütün fikri ve sınaî mülkiyet haklarının daima Museum of Florale’ye ait olduğunu kabul etmektedir.
             • Alıcı, Museum of Florale’nin İnternet Sitesi’ni yalnızca Museum of Florale’nin izin verdiği şekilde kullanabilecektir. İşbu Sözleşme Alıcı’ya hiçbir şart altında Museum of Florale’ye ait fikri ve sınaî mülkiyet haklarını kullanma yetkisi vermez.
             • Museum of Florale’nin İnternet Sitesi üçüncü taraf internet sitelerine bağlantıları içerebilir ancak bu bağlantılar yalnızca bilgi verme amacını taşımaktadır. Museum of Florale’nin İnternet Sitesi’nin bağlı olduğu üçüncü taraf internet sitelerinin ve içeriklerinin kontrolü ve sorumluluğunun Museum of Florale’ye ait olmadığını Museum of Florale işbu Sözleşme ile Alıcı’ya bildirmektedir.

             DISPUTE RESOLUTION

             • İşbu sözleşmenin yorumu ve uygulanması, Türk Hukuku hükümlerine göre gerçekleştirilecektir. İşbu Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde TKHK ve Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.
             • Bu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Ticaret Bakanlığı tarafından yasa gereği her yıl tespit edilip Resmi Gazete’de edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan miktarlarda ise Tüketici Mahkemeleri görevlidir.
             • Alıcı, TKHK ve Yönetmelik hükümleri kapsamında kendisinin veya dilerse Museum of Florale’nin bulunduğu yerdeki Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilecektir.

              

                             Museum of Florale                                                                      Alıcı